> > Eventist

Report
  • one
  • two
  • three
  • four
  • five
 • 0 Downloads
 • 0 Favorites
 • 46.8 KB
 • AI
 • May 24, 2012
 • Unknown License

Description

“İnsana yatırım" kavramına ve bunun somut sonuçlarına inanan eventist, kurumla birlikte belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda, tasarlanan marka yaratma / bilinirlik çalışmaları, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler danışmanlığı ve kurum bağlılığını artırıcı spesifik eğitimlerin tasarlanması ve verilmesini de üstlenmektedir.”

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z